Her şey hayal gücünüzle sınırlıdır.
 
Motor Gücü Hesabı

TEORİK BİLGİ

Asenkron motorlarda döner alan ile  rotor devri  arasındaki  farka kayma denir.  Kayma yüzde  olarak  veya   devir olarak ifade  edilir.

Yüzde olarak kayma ;   formülü ile ,

Devir olarak kayma ise ;*s = ns - nr   formülü ile bulunur.

*  

Motor boşta çalışırken kayması çok küçüktür.Yük arttıkça kaymada artar. Kaymanın sıfır olması mümkün değildir. Bu durum rotorun durması  anlamına gelir. Bu durumda da motor şebekeden çok fazla akım çeker. Kaymanın buluması için şu  yöntem izlenir.

Asenkron motorun  döner alan devri ; ns=120 x f / 2p..........d/d  formülü ile bulunur. Milindeki  devir (nr) ise  optik  turmetre yardımı ile  ölçülür. Hesaplanan (ns)  ve ölçülen  (nr)  devir  % s  formülünde yerine konarak  kaymanın yüzde cinsinden değeri  hesaplanır.

Boşta çalışan asenkron motorlar şebekeden küçük bir güç çekerler.Bu güç demir sürtünme ve rüzgar kayıplarından dolayı ortaya çıkar. Anma geriliminde yapılan boş çalışma deneyi bu kayıpları bulmak için yapılır.Küçük de olsa sargılardan geçen akım (I02´Re) değerinde bakır kayıplarına neden olur.Bu kayıp hesaplanarak bulunur ve şebekeden çekilen güçten çıkarılırsa demir,sürtünme ve rüzgar kayıpları elde edilir.

Motorun boşta çektiği güç bir faza bağlanan ampermetre,voltmetre ve cosjmetre yardımıyla PT=3´Uf´If´Cosj formülü ile  bulunur.Ayrıca gücü aron bağlı iki Watmetre kullanarak da ölçülebilir. İki watmetrenin gösterdiği değer toplanarak bulunur.Yalnız watmetrelerin akım ve gerilim bobinleri aynı şekilde bağlanmalıdır. Watmetrelerden biri ters saparsa gösterdikleri değerlerin farkı alınarak toplam güç bulunur.(PT =P1± P2)